Kavishri – Jalva Jind Chondi He
Kavishri Jatha – Manjit Singh Chhokran
Audio & Video – Qaumi Soch Multimedia (Live Recording)
Samagam – Pind Chhokran ( Jalandhar ) Date – 14 Oct 2017