Khooni Basant | Social Awareness Video | Punjabi Short Movie 2019

45

Artist :
Mangal Singh
Harvinder Singh
Sunny Randhawa
Pankush Chhabra
Rahul YodhaVanshi
Jasvinder Singh
Minal Garg

Direactor – Harvinder Singh
Writter – Mangal Singh
Camera – Rahul Yodhavanshi
Location – Sangrur