Video clip – Kuch Parcharak Sawarga To Santre Manga Ke Khai Jande Han.
Parcharak – Bhai Manjit Singh Chhokran
Samagam – Pind Chhokran ( Jalandhar )
Video By- Qaumi Soch Multimedia